In Nederland zijn er 100 Kamers met in totaal circa 2.500 leden. De lokale Kamers zijn georganiseerd in een Federatie. Junior Kamer Nederland (www.jci.nl) ontwikkelt zich steeds meer tot een hechte eenheid, wat niet wegneemt dat elke Junior Kamer zijn eigen signatuur heeft.

Landelijk gezien is er bij overheid, instellingen en bedrijfsleven een duidelijk beeld ontstaan van Junior Kamer als een jonge, dynamische club met veel talent in de gelederen. Het Federatiebestuur van Junior Kamer Nederland versterkt de collectiviteit door facilitaire diensten aan te bieden aan de Kamers en bij haar eigen activiteiten de nadruk te leggen op de wereldwijde organisatie waar elke Kamer deel van uitmaakt.

Een individueel lid van Junior Kamer kan zich vanuit zijn of haar kamer verder oriënteren, door deelname aan projecten en bijeenkomsten op regionale, nationale of internationale schaal. Verder kunnen leden hun kennis en vaardigheden aanscherpen door het vervullen van functies in het Federatiebestuur van Junior Kamer Nederland, of door landelijk (of internationaal) trainer te worden. De ontwikkelingsmogelijkheden in bestuurlijke zin zijn onbeperkt. Immers ook in de Europese of Wereldorganisatie (JCI) kunnen leden functies vervullen om de organisatie verder te ontwikkelen.